Digestorium

 

Wyciąg chemiczny wyposażony jest:

  • instalację oświetleniową
  • instalacje elektryczną o napięciu 220 i 24 V
  • instalacje wodną ze zlewozmywakiem ceramicznym oraz króćcem do podłączenia wody przewodem giętkim
  • instalację gazową wraz z palnikiem na propan butan oraz butlą dwu litrową.
  • instalację wyciągową o wydajności 250 m3 wraz z rurą spiro fi 150 mm dl 3 m.Wyciąg posiada system podnoszenia przedniej szyby na zasadzie przeciwwag umieszczonych na tylnej ścianie .Istnieje także możliwość przeszklenia tylnej wówczas digestorium będzie przeszklone z czterech stron.