Bryły geometryczne


Bryły obrotowe

 • walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością
 • walec z płaszczyznami
 • stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością
 • stożek z płaszczyznami
 • kula z płaszczyznami i przekątnymi
 • półkula do pisania flamastrami suchoscieralnymi

Wielościany prawidłowe

 • graniastosłup o podstawie kwadratu
 • graniastosłup o podstawie sześciokąta
 • graniastosłup o podstawie trójkąta
 • ostrosłup o podstawie sześciokąta
 • ostrosłup o podstawie czworokąta
 • ostrosłup o podstawie trójkąta

Wielościany foremne

 • sześcian z wpisanym ośmiościanem
 • sześcian z zaznaczonymi przekątnymi
 • czworościan z wpisanym czworościanem
 • czworościan z zaznaczonymi wysokościami

Wielościany nieregularne

 • graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku
 • graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu
 • graniastosłup prosty o podstawie trapezu
 • ostrosłup o podstawie prostokąta
 • ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną
 • z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy
 • ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną
 • z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy

Figury ścięte

 • ostrosłup o podstawie czworokąta
 • stożek z ukośną płaszczyzną cięcia
 • graniastosłup o podstawie kwadratu
 • ostrosłup o podstawie trójkąta
 • walec
 • stożek cięty wzdłuż wysokości

Bryły wpisane

 • ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą
 • ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą
 • ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą
 • graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym
 • ostrosłupem o podstawie czworokąta
 • graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym
 • ostrosłupem o podstawie sześciokąta
 • graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym
 • ostrosłupem o podstawie trójkąta